+ 072 220 606 uslugaplus@outlook.com
+ 072 220 606 uslugaplus@outlook.com

Трансферот на пари Ви е достапен од 8 часот до 23 часот. Услугата после 16 часот се наплатува 300 денари. После испраќањето на Вашите лични податоци
Ве молиме јаветесе на телефонскиот број 072 220 606. Ве молиме бидете внимателни за точноста при внесување на личните податоци!